Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

paginate

Đối tượng paginate được sử dụng để tùy biến cách phân trang theo yêu cầu của giao diện, bạn có thể sử dụng bộ lọc default_pagination để tạo phân trang nhanh hơn.

Chú ý

Đối tượng paginate chỉ có thể sử dụng bên trong thẻ paginate.

Đối tượng paginate bao gồm các thuộc tính:

paginate.current_page

Trả về số của trang hiện tại.

paginate.current_offset

Returns the total number of items that are on the pages previous to the current one. For example, if you are paginating by 5 and are on the third page, paginate.current_offset would return 10.

paginate.items

Trả về số lượng của đối tượng cần phân trang. Ví dụ nếu bạn phân trang cho một danh mục sản phẩm bao gồm 150 sản phẩm, kết quả trả về sẽ là 150.

paginate.parts

Trả về một mảng bao gồm các parts của phân trang. part là thành phần để tạo nên phên trang.

paginate.next

Trả về liên kết đến trang tiếp theo.

Ví dụ

{% if paginate.next.is_link %}
      <a href="{{ paginate.next.url }}">{{ paginate.next.title }}</a>
{% endif %}

Kết quả

<!-- If we're not on the last page, and there still needs to be a Next link -->
<a href="/collections/all?page=17">Tiếp »</a>

paginate.previous

Trả về liên kết đến trang trước.

Ví dụ

{% if paginate.previous.is_link %}
      <a href="{{ paginate.previous.url }}">{{ paginate.previous.title }}</a>
{% endif %}

Kết quả

<!-- If we're not on the first page, and there still needs to be a Previous link -->
<a href="/collections/all?page=15">« Trước</a>

paginate.page_size

Trả về số lượng đối tượng trên một trang khi phân trang.

paginate.pages

Trả về số lượng trang được phân trang.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: