Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

store

store bao gồm các thuộc tính:

store.address

Trả về thông tin về địa chỉ của cửa hàng

store.collections_count

Trả về số lượng danh mục sản phẩm đang có trên website.

store.currency

Trả về đơn vị tiền tệ của cửa hàng theo định dạng có 3 chữ cái (vd: VND).

store.description

Trả về mô tả cửa hàng.

store.domain

Trả về tên miền chính của cửa hàng.

store.email

Trả về email của cửa hàng.

store.metafields

Trả về thông tin về metafields, metafields chỉ có thể truy cập thông qua API.

store.money_format

Trả về định dạng tiền tệ đang dùng, không có đơn vị tiền tệ.

store.money_with_currency_format

Trả về định dạng tiền tệ đang dùng, bao gồm đơn vị tiền tệ.

store.name

Trả về tên website.

store.password_message

Trả về lời nhắn khi bật chế độ nâng cấp website.

store.permanent_domain

Trả về domain dạng .bizwebvietnam.net của website.

store.products_count

Trả về số sản phẩm có trên website.

store.types

Trả về mảng bao gồm các loại sản phẩm của website.

{% for product_type in store.types %}
  {{ product_type | link_to_type }}
{% endfor %}

store.url

Trả về đường dẫn đầy đủ của website.

Ví dụ

{{ store.url }}

Kết quả

http://shopbob.com

store.vendors

Trả về 1 mảng bao gồm các nhà sản xuất có trên website.

{% for product_vendor in store.vendors %}
  {{ product_vendor | link_to_vendor }}
{% endfor %}


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: