Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

transaction

Đối tượng transaction bao gồm các thuộc tính:

transaction.id

Trả về ID của giao dịch.

transaction.amount

Trả về giá trị của giao dịch.

transaction.status

Trả về trạng thái của giao dịch.

transaction.created_on

Trả về thời gian tạo giao dịch.

transaction.gateway

Trả về tên của phương thức giao dịch.

Input

{{ transaction.gateway }}

Output

Thanh toán khi nhận hàng (COD)


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: