Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Giới thiệu Liquid

Liquid là một mã nguồn mở dự trên ngôn ngữ nền tảng là Ruby. Đây là bộ khung để các giao diện của Sapo Web có thể lấy được nội dung từ cơ sở dữ liệu và đưa ra phía giao diện.

Liquid kết hợp giữa các thẻ tags, đối tượng objects, và bộ lọc filters để tải các nội dung động. Liquid được sử dụng trong các file template, là các file tạo nên giao diện của Sapo Web. Để biết thêm chi tiết có thể xem thêm Phát triển giao diện.

Thẻ - Tag

Thẻ dùng để tạo nên các logic lập trình để thông báo cho template cần phải làm gì.

{% if user.name == 'Nguyễn Văn A' %}
  Xin chào Nguyễn Văn A
{% endif %}

Xem thêm ›

Đối tượng - Object

Đối tượng chứa các thuộc tính được sử dụng để hiển thị nội dung trên trang

{{ product.name }} <!-- Output: Váy em bé hồng chấm bi trắng -->

Xem thêm ›

Bộ lọc - Filter

Bộ lọc được sử dụng để sửa đổi đầu ra của chuỗi, số, các biến, và các đối tượng.

{{ 'khuyenmai' | append: '.jpg' }} <!-- Output: khuyenmai.jpg -->

Xem thêm ›


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: