Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Giới thiệu thẻ

Thẻ Liquid là các logic lập trình dùng để thông báo cho hệ thống cần làm gì để đưa ra ngoài giao diện. Các thẻ được bao bởi: {% %}.

Một số thẻ như forcycle có thể đi kèm theo một số tham số, các tham số này có thể xem chi tiết tại thông tin về thẻ đó.

Các thẻ có thể được chia làm 4 loại chính sau:


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: