Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Template Liquid

Các giao diện trên hệ thống Sapo được tạo nên bởi các file template Liquid, mỗi template này sẽ có một mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ collection.bwt được sử dụng để hiện thị một danh mục sản phẩm, product.bwt dùng để hiển thị thông tin chi tiết của một sản phẩm. Giao diện cũng bao gồm 1 file settings_schema.json được sử dụng để người dùng có thể dễ dàng tùy biến giao diện đó.

 • Cấu trúc thư mục của giao diện

 • Các template khác

Cấu trúc thư mục của giao diệnAnchor link for: cu trc th mc ca giao din

Một giao diện bao gồm các thư mục sau

 • assets

 • config

 • layout

 • snippets

 • templates

assetsAnchor link for: assets

Thư mục này được hiển thị là thư mục Assets trong trang quản trị, nó bao gồm các file thư viện sẽ được sử dụng cho giao diện như ảnh, file css, và các file js.

Sử dụng bộ lọc asset_url để gọi được các file thư viện trong giao diện.

configsAnchor link for: configs

Thư mục này được hiển thị là Configs trong trang quản trị, nó bao gồm 2 file settings_schema.json và settings_data.json.

settings_schema.json dùng để hiển thị các thiết lập giao diện để người dùng có thể dễ dàng thiết lập hiển thị giao diện

setting_data.json dùng để lưu các thiết lâp mà người dùng chỉnh sửa trong phần Thiết lập giao diện.

layoutAnchor link for: layout

Thư mục này được hiển thị là Layouts trong trang quản trị, nó bao gồm các template của giao diện,

The snippets directoryAnchor link for: the snippets directory

Thư mục này được hiển thị là Snippets trong trang quản trị, bao gồm các đoạn mã nhỏ (snippet) mà giao diện có thể dùng lại nhiều lần khi cần

Sử dụng include để thêm vào giao diện khi cần sử dụng

templatesAnchor link for: templates

Thư mục này được hiển thị là Templates trong trang quản trị, bao gồm các template của giao diện:

Template tùy chọnAnchor link for: template ty chn

Bạn có thể tạo các template tùy chọn với mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ các cách hiển thị khác nhau với mỗi sản phẩm

Tạo template tùy chọn:

 1. Trong Chỉnh sửa HTML/CSS, chọn Thêm mới template.

 2. Trong cửa sổ hiện lên, chọn loại template bạn muốn tạo và đặt tên.

 3. Sau đó đến mục cần áp dụng template mới và chọn template mới tạo

  Sử dụng template tùy chọn với ifAnchor link for: s dng template ty chn vi if

{% if template contains 'product' %} Bạn đang xem trang sản phẩm {% endif %} 

Ko được sử dụng toán tử == như dưới đây

{% if template == 'product' %} {% endif %}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: