Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

template

template trả về template đang sử dụng để hiển thị nội dung.

Ví dụ

<!-- nếu bạn đang ở trang chủ -->
{{ template }}

Kết quả

index

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: