Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

template

template trả về template đang sử dụng để hiển thị nội dung.

Ví dụ

<!-- nếu bạn đang ở trang chủ -->
{{ template }}

Kết quả

index

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: