Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

current_page

current_page  trả về số trang của trang đang xem khi duyệt trang theo. Có thể sử dụng ngoài khối paginate.

Ví dụ

{{ page_title }} - Trang: {{ current_page }}

Kết quả

Bộ sưu tập hè - Trang: 1

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: