Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

shipping_method

shipping_method bao gồm các thuộc tính:

shipping_method.alias

Trả về định danh của phương thức chuyển hàng, bao gồm giá vận chuyển ở cuối.

Ví dụ

{{ shipping_method.alias }}

Kết quả

giao-hang-nhanh-25.000

shipping_method.price

Trả về giá vận chuyển.

Ví dụ

{{ shipping_method.price | money }}

Kết quả

20.000Đ

shipping_method.title

Trả về tên phương thức vận chuyển.

Ví dụ

{{ shipping_method.title }}

Kết quả

Giao hàng nhanh

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: