Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

linklist

Chú ý

linklist được gọi là Menu trong trang quản trị của website.

Đối tượng linklist bao gồm các thuộc tính:

Trả về alias của menu

Trả về ID của menu.

Trả về 1 mảng bao gồm các links trong menu.

Ví dụ

{% for link in linklists.main-menu.links %}
            <a href="{{ link.url }}">{{ link.title }}</a>
{% endfor %}

Kết quả

<a href="/">Home</a>
<a href="/collections/all">Catalog</a>
<a href="/blogs/news">Blog</a>
<a href="/pages/about-us">About Us</a>

Trả về tiêu đề của menu.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: