Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

request

request bao gồm các thuộc tính:

request.host

Trả về tên miền hiện tại trình duyệt đang truy cập

Ví dụ

{{ request.host }}

Kết quả

abc.bizwebvietnam.net

request.path

Trả về đường dẫn hiện tại trình duyệt đang truy cập

Ví dụ

{{ request.path }} 

Kết quả

/shirt

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: