Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

page_description

Trả về Thẻ mô tả của Sản phẩm, Trang nội dung, Danh mục sản phẩm, hoặc Bài viết, được thiết lập trong trang quản trị tương ứng.

Ví dụ

{{ page_description }}

Kết quả

Đây là trang giới thiệu!

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: