Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Định danh - Alias

Định danh là gì?

Định danh dùng để truy cập các thuộc tính của đối tượng trong Liquid, mặc định đó là tên của các đối tượng, trong đó các dấu cách và kí tự đặc biệt được thay thế bởi dấu nối (-). Mỗi đối tượng trong Liquid như sản phẩm, danh mục sản phẩm, blog, menu,... đều có một định danh.

Ví dụ, một trang với tiêu đề "Giới thiệu" có thể được truy cập thông qua định danh của nó là gioi-thieu như sau:

<!-- Nội dung của trang Giới thiệu -->
{{ pages.gioi-thieu.content  }}

Định danh được tạo ra như nào?

Một sản phẩm có tên là "Áo" sẽ tự động được gán định danh là ao. Nếu có thêm 1 sản phẩm có tên là Áo thì định danh sẽ được xử lý tự thêm số tăng dần ở cuối. Theo đó sản phẩm thứ 2 có tên là Áo sẽ có định danh là ao-1, sản phẩm thứ 3 có tên là "Áo" sẽ có định danh là ao-2..

Trong định danh, dấu cách (khoảng trắng), ký tự đặc biệt hoặc chữ tiếng Việt có dấu trong tên sẽ được thay thế bởi dấu nối (-). Ví dụ, nếu tên sản phẩm là "Áo trẻ em chấm bi" sẽ có định danh là ao-tre-em-cham-bi.

TĐịnh danh cũng sẽ xác định đường dẫn (URL) của một đối tượng. 

Giao diện của website sẽ phụ thuộc rất nhiều vào định danh của sản phẩm, danh mục sản phẩm, trang nội dung, menu. Để bảo tồn các yếu tố giao diện và tránh trường hợp hỏng các liên kết, nếu bạn sửa đổi tên của một đối tượng thì hệ thống Sapo sẽ không tự động thay đổi định danh của đối tượng đó.

Ví dụ: nếu bạn thay đổi tên của trang "Giới thiệu" thành "Giới thiệu về bizweb" thì định danh của trang đó vẫn là `gioi-thieu` trừ trường hợp bạn chỉnh sửa định danh của nó và định định danh của nó sẽ vẫn là gioi-thieu.

Truy cập các thuộc tính của đối tượng thông qua định danh

Trong rất nhiều trường hợp bạn sẽ cần định danh của đối tượng mà bạn muốn truy cập các thuộc tính cần thiết. Bạn có thể truy cập thuộc tính bằng cách gọi ra tên của đối tượng và sử dụng các cú pháp đúng (sử dụng [] hoặc . )

Ví dụ

{{ pages.gioi-thieu.title }}
{{ pages["gioi-thieu"].title }}

Kết quả

Giới thiệu
Giới thiệu

Có thể dùng định danh trong Thiết lập giao diện với cách gọi phù hợp.

Ví dụ

{% for product in collections[settings.home_featured_collection].products %}
    {{ product.name }}
{% endfor %}

Kết quả

Giày Adidas Neo
Áo cổ tròn
Quần jean Armani

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: