Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Màn hình máy bán hàng

Tổng quan màn hình máy bán hàng FnB bao gồm các mục

 

1. Tất cả hoá đơn

  • Bạn chọn mục Tất cả đơn, hệ thống hiển thị toàn bộ hoá đơn bạn đang phục vụ thực khách của mình.

  • Mỗi hoá đơn bạn xem được

- Hình thức phục vụ: Ăn tại bàn hoặc mang đi

- Số tiền khách thanh toán

- Thời gian khách vào bàn

- Số lượng người của mỗi bàn

- Thông tin mã hoá đơn

  • Các hoá đơn chờ thanh toán được chuyển sang thẻ Chờ thanh toán bên cạnh

2. Sơ đồ

Sơ đồ là các khu vực bàn mà bạn đã cài đặt ở mục cấu hình trên Quản lý web

Xem thêm bài: Quản lý bàn

Cột bên trái: Thông tin về khu vực nhà hàng (tầng 1, tầng thường, ban công....)

Bảng bên phải: Danh sách bàn và thứ tự sắp xếp

- Số màu đỏ trên mỗi bàn: số lượng hoá đơn chưa thanh toán đang có trên bàn đó.

Bàn trống: màu xám

Bàn đang phục vụ: màu xanh

3. Thực đơn

- Danh sách các thực đơn bạn đã tạo trên quản lý web

- Tất cả: Toàn bộ mặt hàng và các thực đơn bạn đã tạo

4. Cấu hình

Thiết lập các thông tin chung về hoá đơn và thiết lập cửa hàng


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: