Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thông tin cửa hàng

Sau khi đăng ký/ đăng nhập thành công vào phần mềm, bạn bắt đầu cài đặt các bước thiết lập cửa hàng

Thông tin cửa hàng giúp bạn khởi tạo các dữ liệu chung về tên, số điện thoại, thông tin chung, mô hình và lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Để tạo mới và thay đổi các thông tin, bạn vào mục Thiết lập nhà hàng > Thông tin nhà hàng

 

 Sau đó, bạn cập nhật thông tin cửa hàng > Lưu để hoàn tất cập nhật

- Tên cửa hàng

- Địa chỉ

- Số điện thoại

- Loại hình kinh doanh 

- Đơn vị tiền tệ

Lưu ý:
Các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc phải cập nhật

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: