Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Thông tin cửa hàng

Sau khi đăng ký/đăng nhập thành công vào phần mềm, bạn bắt đầu cài đặt các bước thiết lập cửa hàng

Thông tin cửa hàng giúp bạn khởi tạo các dữ liêu chung về tên, số điện thoại, thông tin chung, mô hình và lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Để tạo mới và thay đổi các thông tin, bạn vào mục thiết lập cửa hàng -> Thông tin cửa hàng

Điền các thông tin theo bảng có sẵn

- Tên cửa hàng

- Địa chỉ

- Số điện thoại

- Mô hình kinh doanh

- Lĩnh vực kinh doanh

- Tiền tệ

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp