Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Thêm mới khuyến mại

Tạo các chương trình khuyến mại hỗ trợ cửa hàng thực hiện các chương trình ưu đãi, thúc đẩy doanh thu và thu hút Khách hàng mới. 

Để tạo chương trình khuyến mại bạn theo tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn mục Khuyến mại -> Nhấn tạo khuyến mại

  • Bước 2:  Thêm các thông tin cho chương trình khuyến mại

- Đặt tên cho chương trình khuyến mại

- Tuỳ chọn khuyến mại: Lựa chọn khuyến mại theo % hoặc theo số tiền

-  Áp dụng cho hoá đơn đạt đạt tối thiểu: Hoá đơn có giá trị từ bao nhiêu mới được khuyến mại.  Nếu bỏ trống thì Km sẽ áp dụng cho tất cả các giá trị hoá đơn

-  Chọn điều kiện khuyến mại chỉ được áp dụng với

  • Hoá đơn: Tất cả các hoá đơn đều được hưởng KM
  • Danh mục: Áp dụng Km cho danh mục được chọn
  • Mặt hàng: Áp dụng KM cho những món ăn được chọn

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp