Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Nhập - xuất - kiểm kê kho hàng

Nhập - xuất - kiểm kê kho hàng những công việc cần thiết trong quá trình quản lý hàng tồn đối với mỗi nhà hàng.

Trong bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn Nhập - xuất - kiểm kê kho hàng.

1. Nhập kho

 • Bước 1: Để tạo phiếu nhập kho bạn chọn Kho hàng > Nhập kho > Thêm phiếu nhập

 • Bước 2: Cập nhật thông tin trên phiếu nhập

Loại phiếu nhập: Chọn một trong các loại phiếu nhằm phân loại, đồng thời cũng hỗ trợ cho việc tìm kiếm và lọc phiếu.

 • Nhập hàng
 • Điều chuyển từ nhà hàng khác
 • Nhập khác

Tên phiếu: Mô tả ngắn gọn nội dung phiếu (bạn có thể tìm kiếm bằng tên phiếu này)

Mã phiếu: Mỗi phiếu sẽ có một mã riêng, nếu để trống mã phiếu sẽ tự động được sinh theo quy tắc có sẵn.

File chứng từ: nhà hàng có thể bổ sung các chứng từ liên quan nếu cần

Tìm mặt hàng/nguyên liệu: Chọn nguyên liệu, mặt hàng nhập kho

 • Chọn nguyên liệu mặt hàng mà nhà hàng mong muốn nhập thêm
 • Nhập thông tin số lượng nhập thêm

Ghi chú: bạn có thể thêm các thông tin ghi chú của phiếu.

 • Bước 3: Lưu phiếu nhập

Bạn có thể lưu phiếu ở 2 trạng thái khác nhau:

 • Đặt hàng: Khi bạn mới chỉ đặt hàng và chưa thực hiện vận chuyển hàng vào kho thì có thể chọn trạng thái Đặt hàng. Ở trạng thái này kho hàng sẽ chưa được cập nhật lại số lượng, bạn vẫn có thể chỉnh sửa phiếu
 • Nhập kho: Sau khi bạn thực hiện vận chuyển hàng mới vào kho thì có thể chọn trạng thái Nhập kho để kho hàng sẽ được tự động cập nhật khớp với số lượng thực tế. Phiếu ở trạng thái này bạn sẽ không được chỉnh sửa.

Hủy phiếu: Bạn có thể hủy phiếu nhập nếu cần thiết, sau khi hủy thao tác nhập, thông tin số lượng tồn kho sẽ được tính lại sao cho chính xác, thông tin thời gian và người thực hiện hủy cũng sẽ được ghi nhận cụ thể.

2. Xuất kho

 • Bước 1: Để tạo phiếu xuất kho bạn chọn Kho hàng > Xuất kho > Thêm phiếu xuất

 • Bước 2: Cập nhật thông tin trên phiếu nhập

Loại phiếu nhập: Chọn một trong các loại phiếu nhằm phân loại, đồng thời cũng hỗ trợ cho việc tìm kiếm và lọc phiếu.

 • Nhập hàng
 • Điều chuyển từ nhà hàng khác
 • Nhập khác

Tên phiếu: Mô tả ngắn gọn nội dung phiếu (bạn có thể tìm kiếm bằng tên phiếu này)

Mã phiếu: Mỗi phiếu sẽ có một mã riêng, nếu để trống mã phiếu sẽ tự động được sinh theo quy tắc có sẵn.

File chứng từ: nhà hàng có thể bổ sung các chứng từ liên quan nếu cần

Tìm mặt hàng/nguyên liệu: Chọn nguyên liệu, mặt hàng nhập kho Chọn nguyên liệu mặt hàng mà nhà hàng mong muốn nhập thêm Nhập thông tin số lượng nhập thêm

Ghi chú: bạn có thể thêm các thông tin ghi chú của phiếu.

Sau khi thực hiện xuất kho, phiếu sẽ được ghi nhận lại thông tin và kho hàng sẽ được tự động cập nhật (cụ thể là sẽ trừ đi số lượng trong phiếu xuất tương ứng với nguyên liệu, mặt hàng)

3. Kiểm kê kho

 • Bước 1: Để tạo phiếu kiểm kê kho bạn chọn Kho hàng > Kiểm kê kho > Thêm phiếu kiểm kê

 • Bước 2: Cập nhật thông tin trên phiếu

Tên phiếu: Mô tả ngắn gọn nội dung phiếu (Nhà hàng có thể tìm kiếm bằng tên phiếu này)

Mã phiếu: Mỗi phiếu sẽ có một mã riêng, nếu để trống mã phiếu sẽ tự động được sinh theo quy tắc có sẵn.

File chứng từ: nhà hàng có thể bổ sung các chứng từ liên quan nếu cần

Tìm mặt hàng/nguyên liệu: Chọn nguyên liệu, mặt hàng nhập kho

 • Chọn nguyên liệu mặt hàng mà nhà hàng mong muốn nhập thêm
 • Nhập thông tin số lượng nhập thêm

Ghi chú: bạn có thể thêm các thông tin ghi chú của phiếu.

 • Bước 3: Lưu phiếu

Có thể lưu phiếu ở 2 trạng thái khác nhau:

 • Chưa cân bằng kho: Trong quá trình kiểm kê nếu bạn muốn lưu tạm để có thể cập nhật lại phiếu thì sẽ chọn Lưu (có nghĩa là chưa cân bằng kho, chưa cập nhật số lượng vào kho). Ở trạng thái này kho hàng sẽ chưa được cập nhật lại số lượng, bạn vẫn có thể chỉnh sửa phiếu

 • Cân bằng kho: Sau khi đã thực hiện hoàn tất thao tác kiểm kê thì có thể chọn trạng thái Lưu và Cân bằng kho để kho hàng sẽ được tự động cập nhật khớp với số lượng thực tế. Phiếu ở trạng thái này sẽ không được chỉnh sửa.

Hủy phiếu kiểm: Phiếu kiểm kê được phép hủy  nếu bạn có nhu cầu, sau khi thực hiện thao tác hủy phiếu, số lượng mặt hàng tồn kho sẽ được cập nhật lại sao cho chính xác nhất, thông tin thời gian và người thực hiện hủy cũng sẽ được ghi nhận cụ thể.

Trên đây là các thao tác sử dụng Nhập - xuất - kiểm kê kho hàng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: