Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Giao diện tổng quan phiên bản mới

Ở giao diện Tổng quan, Sapo FnB cung cấp các thông tin tổng quát nhất về doanh thu bán hàng, giúp bạn nhanh chóng bao quát tình hình kinh doanh của nhà hàng.

Bạn có thể xem doanh thu theo ngày, tháng, hoặc tùy chọn thời gian và so sánh với các giai đoạn bằng cách click vào bộ lọc thời gian / so sánh ở góc phải màn hình:

Bộ lọc thời gian Bộ lọc so sánh
Hôm nay Không so sánh
Hôm qua Giai đoạn trước
Tuần này Cùng kỳ tuần trước
Tháng này Cùng kỳ tháng trước
Khoảng thời gian khác Cùng kỳ năm trước


- Mục TỔNG QUAN KINH DOANH cung cấp cho bạn các thông tin:

  • Tiền hàng: Tổng cộng tiền mặt hàng bán được trong khoảng báo cáo (Tiền hàng = Giá mặt hàng * Số lượng mặt hàng)
  • Tiền hủy/hoàn: Tổng cộng tiền của các hoá đơn huỷ và hoàn tiền trong khoảng báo cáo (Tiền huỷ/hoàn = Tổng tiền huỷ + Tổng tiền hoàn)
  • Khuyến mãi: Tổng cộng tiền giảm giá và các chương trình khuyến mãi áp dụng (Khuyến mãi = Tổng giảm giá + Tổng khuyến mãi)
  • Phí dịch vụ: Tổng cộng phụ thu phí dịch vụ trong khoảng báo cáo (Phí dịch vụ= Tổng phí dịch vụ)
  • Doanh thu: Tổng doanh thu trong khoảng báo cáo (Doanh thu = Tiền hàng - Tiền huỷ/hoàn - Khuyến mãi + Phí dịch vụ + Thuế)
  • Tips: Tổng khách hàng tips trong khoảng báo cáo (Tips = Tổng tiền tips)
  • Số khách: Số lượng khách hàng tương ứng với mỗi hoá đơn phát sinh doanh thu trừ các đơn hàng huỷ, mặc định số lượng khách hàng trên đơn hàng đó bằng 1 hoặc nhập số lượng khách (Số khách = Tổng số khách - Tổng số khách đơn hàng huỷ)
  • Số hoá đơn: Chỉ tính số lượng hoá đơn có phát sinh doanh thu trong khoảng báo cáo (Số hoá đơn = Tổng hoá đơn - Tổng hoá đơn huỷ)
  • Trung bình mặt hàng/hoá đơn: Trung bình số lượng mặt hàng trên mỗi hoá đơn, chỉ tính riêng các hoá đơn có phát sinh doanh thu (Số mặt hàng/Số hoá đơn)
  • Trung bình doanh thu/hoá đơn: Trung bình doanh thu trên mỗi hoá đơn, chỉ tính riêng các hoá đơn có phát sinh doanh thu (Doanh thu/Số hoá đơn)

- Biểu đồ DOANH THU TỔNG HỢP đưa ra các thông tin doanh thu theo giờ với báo cáo ngày hoặc doanh thu mỗi ngày trong khoảng thời gian lọc báo cáo

- DOANH THU THEO THỜI GIAN

- DOANH THU HOÁ ĐƠN: thể hiện số lượng và tổng tiền của các đơn hàng Chưa thanh toán

- DOANH THU NHÂN VIÊN: thể hiện số tiền của các đơn đã được thanh toán theo từng tài khoản nhân viên.

- PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: thống kê tổng doanh thu, số lượng hóa đơn theo các phương thức thanh toán mà cửa hàng đang áp dụng

  

- HÌNH THỨC PHỤC VỤ: thống kê tổng doanh thu, số lượng hóa đơn theo các 2 hình thức phục vụ là mang đi và ăn tại bàn

 

- MẶT HÀNG THEO DANH MỤC: thống kê tổng số tiền, số lượng đơn order theo các danh mục

 

- MẶT HÀNG BÁN CHẠY: tại đây bạn có thể lọc và lựa chọn top 5, top 10, top 15 các mặt hàng bán chạy tại nhà hàng theo tổng số tiền và số lượng.

 

Trên đây là các thông tin khái quát tình hình kinh doanh của nhà hàng tại màn hình tổng quan trên website Sapo FnB

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: