Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo doanh thu theo lựa chọn

Trong thao tác tạo hoá đơn (order), bạn có thể chọn các lựa chọn thêm như Trân châu, Đường, Đá.. tuỳ vào nhu cầu của thực khách.

Báo cáo doanh thu theo lựa chọn giúp bạn thống kê được số lần bán lựa chọn thêm này và doanh thu của từng lựa chọn

Để xem Báo cáo doanh thu theo lựa chọn, bạn vào phần Báo cáo > Báo cáo mặt hàng > Chọn Báo cáo doanh thu theo lựa chọn

1. Bộ lọc báo cáo

Báo cáo hỗ trợ bạn lọc theo:

- Thời gian: Ngày, tuần, tháng hoặc tuỳ chỉnh

  - Giờ: Cả ngày hoặc theo khung giờ tuỳ chỉnh

2. Biểu đồ báo cáo

- Biểu đồ tổng tiền thu được của lựa chọn thêm

 

- Biểu đồ số lượng hoá đơn đã bán lựa chọn thêm

3. Chi tiết báo cáo

Hệ thống hiển thị số lượng hoá đơn và doanh thu của mỗi lựa chọn

Mũi tên màu xanh hiển thị tăng trưởng tốt, có phát triển. Mũi tên màu đó hiển thị tăng trưởng giảm so với giai đoạn trước

- Để xem chi tiết của mỗi lựa chọn thêm, bạn nhấn vào mũi tên ở cuối 

Ví dụ lựa chọn thêm Đá, chi tiết có 3 loại: 0%, 10%, 30%. Bạn xem tổng tiền thu và số lượng của mỗi lựa chọn thêm chi tiết tại đây

- Bạn có thể so sánh với các kì trước để biêt tốc độ tăng trưởng tăng hay giảm


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: