Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Các thao tác trên hoá đơn

  • Hoá đơn sau khi tạo, bạn có thể thực hiện 1 số nghiệp vụ sau trên hoá đơn đó

 

  • Ngoài ra khi bấm chi tiết vào hoá đơn, bạn cũng thao tác 1 số mục tương tự như bên ngoài hoá đơn

1. Tạo hoá đơn mới

Khi bạn chọn vào biểu tượng này, hệ thống sẽ chuyển bạn đến màn hinh Tạo hoá đơn mới trên bàn đó

Sử dụng trong trường hợp có 2 nhóm khách hàng cùng ngồi trên 1 bàn

Lúc này trên biểu tượng bàn sẽ có số màu đỏ hiển thị số hoá đơn có trên bàn đó

2. Tách hoá đơn

Chỉ áp dụng cho hoá đơn đang phục vụ từ 2 mặt hàng trở lên. Bạn sẽ tách riêng hoá đơn để thanh toán riêng cho từng mặt hàng đó

Bạn tích chọn vào mặt hàng cần tách và nhấn ô Tách hoá đơn

Như vậy hoá đơn cũ sẽ bớt đi 1 mặt hàng. Và hoá đơn mới được tạo thêm với mặt hàng đó.

3. Gộp hoá đơn

Gộp nhiều hoá đơn thành cùng 1 hoá đơn.

Bạn tích chọn ô gộp hoá đơn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách bàn để bạn lựa chọn hoá đơn

- Sau khi chọn được hoá đơn cần gộp. hệ thống thông báo gộp hoá đơn thành công

4. Huỷ hoá đơn

Huỷ hoá đơn, bạn lựa chọn lí do và nhấn xác nhận

5. Di chuyển bàn

Đổi bàn của thực khách sang 1 bàn khác

 

6. Hoàn tác

Xoá toàn bộ các thao tác chọn món bạn đã thực hiện trước đó

7. In hoá đơn tới bếp

Gửi lệnh in tới bếp để in hoá đơn mới.

Sử dụng trong trường hợp bạn thay đổi món ăn trong hoá đơn, và gửi thông báo tới quầy bếp để thực hiện sự thay đổi đó

8. Khách hàng

Thay đổi số lượng khách hàng của hoá đơn đó


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: