Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hướng dẫn thêm mới danh mục

Danh mục là nơi để bạn quản lý tập hợp các danh mục mặt hàng.

Bạn sắp xếp các mặt hàng vào từng danh mục để dễ dàng sắp xếp và quản lý.

1. Danh sách danh mục

Hiển thị tất cả danh mục kèm số lượng mặt hàng bên trong danh mục

2. Thêm mới danh mục

Để thêm mới danh mục, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào Mặt hàng -> Danh mục -> Tạo danh mục

  • Bước 2: Nhập tên danh mục và nhấn lưu

Các danh mục sau khi tạo sẽ xuất hiện dưới dạng danh sách trong Danh mục kèm số lượng mặt hàng ở bên trong.

  • Bước 3: Thêm mặt hàng vào danh mục

Bạn nhấn vào tên danh mục và thêm mặt hàng vào trong danh mục này

- Thêm mặt hàng

- Ngoài ra bạn cũng có thể thêm mặt hàng vào danh mục bằng cách vào chi tiết từng mặt hàng, và chọn danh mục ở ô bên phải


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp