Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Đơn vị

Đơn vị là đơn vị tính của mặt hàng/nguyên liệu trong cửa hàng của bạn

Ví dụ: Gói, gram, cốc, túi....

  • Thiết lập đơn vị

Để thiết lập đơn vị bạn truy cập vào trang quản trị chọn Thiết lập nhà hàng > Thiết lập đơn vị

Sau đó bạn chọn Thêm đơn vị > Tạo đơn vị mới > Lưu đơn vị để hoàn tất tạo đơn vị mới

  • Danh sách đơn vị giúp bạn xem nhanh được các thông tin

- Tìm kiếm đơn vị

- Tên đơn vị

- Số lượng nguyên liệu đang sử dụng đơn vị đó

- Số lượng mặt hàng đang sử dụng đơn vị đó.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: