Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-fnb
thiet-lap-cua-hang

Đơn vị

Đơn vị là đơn vị tính của mặt hàng/nguyên liệu trong cửa hàng của bạn

Ví dụ: Gói, gram, cốc, túi....

  • Danh sách đơn vị giúp bạn xem nhanh được các thông tin

- Tìm kiếm đơn vị

- Tên đơn vị

- Số lượng nguyên liệu đang sử dụng đơn vị đó

- Số lượng mặt hàng đang sử dụng đơn vị đó.

  • Để thêm mới đơn bạn nhấn vào ô Thêm đơn vị

- Điền tên đơn vị và nhấn Lưu


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: