Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Hàng sắp hết

Hàng sắp hết theo dõi các hàng tồn có số lượng còn lại trong kho chạm mức tối thiểu.

Hàng sắp hết quản lý 2 mục chính

- Nguyên liệu

- Mặt hàng

1. Nguyên liệu

- Các nguyên liệu được thêm ở mục Danh sách tồn kho,khi có số lượng dưới mức tối thiểu đã cài đặt sẽ được chuyển vào danh sách hàng sắp hết.

- Để tăng thêm số lượng cho nguyên liệu này, bạn quay trở lại danh sách tồn kho nhé.

- Bạn cũng có thể thêm mới hoặc sửa nguyên liệu có sẵn tại Hàng sắp hết

2. Mặt hàng


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp