Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-fnb
thiet-lap-cua-hang

Quản lý bàn

Quản lý bàn giúp bạn quản lý được số lượng bàn của từng khu vực

Ví dụ: tầng 1 - 20 bàn

Tầng thượng: 5 bàn

Quản lý bàn giúp bạn:

1. Thêm khu vực

Đặt tên cho khu vực và thêm bàn vào khu vực này

                                        + Thêm bàn mới: Thêm từng bàn 1

                                        + Thêm nhiều bàn: Thêm từ 1-100 bàn/lần

2. Thêm bàn

Bạn nhấn vào nút thêm bàn mới để tạo thêm bàn cho khu vực

- Đặt tên bàn, chọn loại bàn, kiểu dáng

Thêm 1 bàn

Thêm nhiều bàn

3. Sắp xếp bàn

Sau khi thêm bàn xong, bạn trỏ chuột vào bàn để di chuyển vị trí, hoặc xoá bàn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: