Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Product Image

Sản phẩm sẽ được bán dễ dàng hơn nếu khách hàng có thể xem ảnh của sản phẩm. Thông tin ảnh được lưu trữ trong tài nguyên Product Image.

Bất kì sản phẩm nào cũng có thể có tới 250 ảnh định dạng .png, .gif hoặc .jpg

Xem Các thuộc tính của Product

Bạn có thể làm gì với Product Image?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên Product Image. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: