Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức DELETE của Product Image

DELETE/admin/products/632910392/images/850703190.json

Xóa một Product Image

DELETE /admin/products/#{id}/images/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: