Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức PUT của Product Image

PUT/admin/products/632910392/images/850703190.json

Chỉnh sửa một Product Image

Chỉnh sửa Product Image, thay đổi position

PUT /admin/products/#{id}/images/#{id}.json
{
 "image": {
  "id": 850703190,
  "position": 2,
  "metafields": [
   {
    "key": "alt",
    "value": "new alt tag content",
    "value_type": "string",
    "namespace": "tags"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 850703190,
  "product_id": 632910392,
  "position": 2,
  "created_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:35:34Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/ipod-nano.png?v=1449592534",
  "variant_ids": [
  ]
 }
}

Chỉnh sửa một Product Image và thêm vào Product Variant

PUT /admin/products/#{id}/images/#{id}.json
{
 "image": {
  "id": 850703190,
  "variant_ids": [
   808950810,
   457924702
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 850703190,
  "product_id": 632910392,
  "position": 1,
  "created_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/ipod-nano.png?v=1449592434",
  "variant_ids": [
   457924702,
   808950810
  ]
 }
}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: