Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Order

Một Order là một yêu cầu hoàn chỉnh của khách hàng để mua một hoặc nhiều sản phẩm của Shop. Một Order được tạo khi khách hàng hoàn thành quá trình Checkout - quá trình cung cấp thông tin địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và thông tin thanh toán.

Order cũng có thể được tạo bằng tay từ phía quản trị. Tạo Order thủ công có thể đặt bất kỳ trạng thái thanh toán nào, và việc thanh toán có thể được chấp nhận bằng cách nhập chi tiết thanh toán của khách hàng hoặc gửi cho họ email chứa đường dẫn tới màn hình Checkout của đơn hàng.

Bạn nên lưu ý rằng Order có thể được tạo qua API, nhưng thông tin thanh toán sẽ không được lưu trữ và không có một Transaction nào cả. Bạn có thể đánh dấu Order với bất kì trạng thái thanh toán nào.

Bạn cũng nên chú ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi một vài thuộc tính của Order khi sử dụng API. Bạn không thể thay đổi item hay số lượng của item trong Order.

Nếu bạn muốn tạo một Refund hãy xem Transaction API.

Xem Các thuộc tính của Order

Bạn có thể làm gì với Order?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên Order. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: