Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Product

A Product là một đơn vị được bán trên Sapo Shop. Product có thể là thực thể, phần mềm số (ví dụ như phim, nhạc, ebook) hoặc dịch vụ (như thuê dụng cụ, công việc cho thuê). Cách hiểu đơn giản nhất là: nếu một thứ gì đó được bán trong Shop, đó là Product.

Một Product có thể có tới 100 Product Variants và từ 0 đến 250 Product Images. Một Product có thế là một phần của một Custom Collection và/hoặc một Smart Collection.

Xem Các thuộc tính của Product

Bạn có thể làm gì với Product?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên Product. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: