Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức PUT của Order

PUT/admin/orders/450789469.json

Thay đổi các thuộc tính của Order như note, email, buyer-accepts-marketing, hoặc xóa Customer tương ứng

Thêm note vào Order

PUT /admin/orders/#{id}.json
{
 "order": {
  "id": 450789469,
  "note": "Customer contacted us about a custom engraving on this iPod"
 }
}
Xem kết quả

Xóa Customer khỏi Order

PUT /admin/orders/#{id}.json
{
 "order": {
  "id": 450789469,
  "customer": null
 }
}
Xem kết quả

Thiết lập Note Attributes cho một Order

PUT /admin/orders/#{id}.json
{
 "order": {
  "id": 450789469,
  "note_attributes": [
   {
    "name": "colour",
    "value": "red"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả

Thêm một metafield cho một Order

PUT /admin/orders/#{id}.json
{
 "order": {
  "id": 450789469,
  "metafields": [
   {
    "key": "new",
    "value": "newvalue",
    "value_type": "string",
    "namespace": "global"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả

Thay đổi email của Order

PUT /admin/orders/#{id}.json
{
 "order": {
  "id": 450789469,
  "email": "[email protected]"
 }
}
Xem kết quả

Thay đổi một Order để người mua đồng ý nhận email marketing từ Sapo

PUT /admin/orders/#{id}.json
{
 "order": {
  "id": 450789469,
  "buyer_accepts_marketing": true
 }
}
Xem kết quả

Update an order's tags

PUT /admin/orders/#{id}.json
{
 "order": {
  "id": 450789469,
  "tags": "External, Inbound, Outbound"
 }
}
Xem kết quả


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: