Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức DELETE của Order

DELETE/admin/orders/450789469.json

Xóa một Order

Xóa vĩnh viễn một Order

DELETE /admin/orders/#{id}.json
Ẩn kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: