Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thiết lập giao diện

Thiết lập giao diện cung cấp cho người dùng một cách đơn giản để thay đổi các thiết lập của giao diện. Các thiết lập giao diện sẽ được xem trực tiếp ngay trên trang quản trị.

Người dùng có thể truy câp đến Thiết lập giao diện cho từng giao diện trong trang Giao diện trong quản trị website

Mọi giao diện đều bao gồm tập tin settings_schema.json để hiển thị các thiết lập giao diện có thể có. settings_schema.json được đặt trong thư mục config của giao diện.

Chỉnh sửa trang Thiết lập giao diệnAnchor link for: chnh sa trang thit lp giao din

  1. Chỉnh sửa tập tin settings_schema.json để thêm các thiết lập giao diện, các chỉnh sửa phải theo một định dạng cụ thể.
  2. Chỉnh sửa các tập tin giao diện khác  để có thể truy cập vào các thiết lập giao diện bạn đã thêm vào.

Các thiết lập giao diện được lưu ở đâu?Anchor link for: cc thit lp giao din c lu u

Các thiết lập giao diện sẽ được lưu vào tập tin settings_data.json. Tập tin này có trong mọi giao diện của Sapo


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: