Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

index.bwt

index.bwt được hiển thị như là trang chủ của website.

Truy cập các thuộc tính của các đối tượng đặc biệtAnchor link for: truy cp cc thuc tnh ca cc i tng

Trong index.bwt bạn có thể muốn hiển thị thêm các nội dung từ các đối tượng đặc biệt như hiển thị các sản phẩm một danh mục sản phẩm nào đó.

Các yêu cầu bắt buộc khi gửi giao diệnAnchor link for: cc yu cu bt buc khi gi giao din

Nếu bạn muốn gửi giao diện của bạn lên hệ thống của Sapo, index.bwt sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau

  • Các Trang nội dung, Danh mục sản phẩm, Blog dùng để hiện thị có thể thiết lập được trong Thiết lập giao diện
  • Ảnh banner quảng cáo có thể tải lên từ Thiết lập giao diện.
  • Nếu bạn sử dụng slideshow ở trang chủ, phải đáp ứng các yêu cầu

         - Slideshow không gây ra lỗi cho các đoạn mã js của hệ thống

         - Mỗi ảnh slide phải sử dụng checkbox để có thể tắt/bật khi cần thiết.

         - Kích thước ảnh để slide hiển thị tốt nhất phải được nêu ra tronh Thiết lập giao diện

         - Thuộc tính data-max-width phải được dử dụng cho mỗi ảnh trong slide

         - Giao diện không bị vỡ khi slide có kích thước khác

         - Slide có thể gắn đường dẫn đến trang khác và có thể thay đổi đường dẫn này


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: