Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

list_collections.bwt

list_collections.bwt dùng để tạo nên một trang bao gồm tất cả các danh mục sản phẩm có trong website, có thể truy cập thông qua đường dẫn /collections 

Chú ýAnchor link for: ch

Sắp xếp thứ tự danh mục sản phẩmAnchor link for: sp xp th t danh mc sn phm

Khi chạy vòng lặp qua mảng collections, các danh mục sản phẩm sẽ được xuất ra theo thứ tự A-Z

{% for collection in collections %} <!-- Thông tin danh mục sản phẩm --> {% endfor %}

Trong trường hợp bạn muốn sắp xếp lại thứ tự này hoặc chọn lựa danh mục nào sẽ hiển thị, có thể sử dụng danh sách menu để thực hiện

Hiển thị ảnh sản phẩm nếu danh mục sản phẩm không có ảnh đại diệnAnchor link for: hin th nh sn phm nu danh mc sn p

Nếu danh mục sản phẩm không có ảnh đại diện, hãy sử dụng ảnh sản phẩm để thay thế. Ví dụ sau sẽ sử dụng ảnh đại diện của sản phẩm đầu tiên trong danh mục nếu danh mục sản phẩm không có ảnh đại diện

{% for collection in collections %} {% if collection.image %} <img src="{{ collection | img_url: 'large' }}" alt="{{ collection.image.alt }}" /> {% else %} <img src="{{ collection.products.first | img_url: 'large' }}" alt="{{ collection.title | escape }}" /> {% endif %} {% endfor %}

Các yêu cầu bắt buộc khi gửi giao diệnAnchor link for: cc yu cu bt buc khi gi giao din

  • Hiển thị ảnh sản phẩm đầu tiên của danh mục nếu danh mục sản phẩm không có ảnh đại diện
 

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: