Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Settings_schema

settings_schema.json là gì?

Tập tin settings_schema.json được đặt trong thư mục config của mỗi giao diện, tập tin này chứa những nội dung sẽ hiển thị ở trang Thiết lập giao diện.

Tập tin này sẽ liệt kê một danh sách các thiết lập có trong giao diện của bạn, các thiết lập này được gom lại vào các nhóm tùy chọn. Nếu bạn định chỉnh sửa tập tin này, bạn phải tuân theo một số quy định có sẵn.

Chỉnh sửa tập tin settings_schema.json

Bạn có thể chỉnh sửa tập tin này từ trang quản trị của website

  1. Tại trang quản trị, vào Giao diện
  2. Nhấn vào nút  ... , và chọn Chỉnh sửa HTML/CSS
  3. Trong danh sách các tập tin ở bên trái, mở thư mục Configs và chọn settings_schema.json.
  4. Lưu lại tập tin sau khi hoàn tất chỉnh sửa, trang Thiết lập giao diện sẽ tự động cập nhật nội dung

File format overview

settings_schema.json liệt kê một danh sách các thiết lập có trong giao diện của bạn, các thiết lập này được gom lại vào các nhóm tùy chọn.

Có 2 dạng thiết lập cho giao diện

  • Các thiết lập nhập liệu là các thiết lập có thể chỉnh sửa bởi người dùng
  •  Mô tả thiết lập Các thiết lập này không thể chỉnh sửa bởi người dùng, các mô tả này sẽ làm rõ hơn cho các thiết lập nhập liệu mà người dùng có thể nhập vào

Định nghĩa một thiết lập giao diện

Cấu trúc của một thiết lập cho giao diện trong setting_schema.json :

  • Mỗi settings sẽ chứa các thông tin cho một thiết lập khác nhau
  • Mỗi thiết lập sẽ chứa các thuộc tính phụ thuộc vào các thiết lập nhập liệu hoặc mô tả thiết lập của giao diện

Ví dụ

Ví dụ sau về cách định nghĩa 2 thiết lập nhập liệu của color

[ { "name": "Màu săccs", "link_list
	lựa chọn Menu


	snippet
	lựa chọn Snippet


Lựa chọn màu sắc

Thiết lập này sẽ hiện thị một dạng lựa chọn màu sắc cho khách hàng

Input

{ "type": "color", "id": "id", "label": "Text", "default": "value", "info": "Text" }, 

Example

{ "type": "color", "id": "background_color", "label": "Background color", "default": "#ffffff" } 

Output

Lựa chọn font

Thiết lập này sẽ hiện thị một danh sách font chữ có thể dùng được.

Input

{ "type": "font", "id": "id", "label": "Text", "info": "Text" }, 

Example

{ "type": "font", "id": "header_font", "label": "Header Font Face" } 

Output

Lựa chọn danh mục sản phẩm

Thiết lập này sẽ hiện thị một danh sách các danh mục sản phẩm có trong website

Input

{ "type": "collection", "id": "id", "label": "Text", "info": "Text" } 

Example

{ "type": "collection", "id": "feature_collection", "label": "Feature Collection" } 

Output

Lựa chọn blog

Thiết lập này sẽ hiện thị một danh sách các blog có trong website

Input

{ "type": "blog", "id": "id", "label": "Text", "info": "Text" } 

Example

{ "type": "blog", "id": "sidebar_blog", "label": "Blog for Sidebar" } 

Output

Lựa chọn Trang nội dung

Thiết lập này sẽ hiện thị một danh sách các Trang nội dung có trong website

Input

{ "type": "page", "id": "id", "label": "Text", "info": "Text" } 

Example

{ "type": "page", "id": "homepage", "label": "Front Page" } 

Output

Lựa chọn Menu

Thiết lập này sẽ hiện thị một danh sách các Menu có trong website

Input

{ "type": "link_list", "id": "id", "label": "Text", "info": "Text" } 

Example

{ "type": "link_list", "id": "main_nav", "label": "Main Navigation" } 

Output

Lựa chọn Snippet

Thiết lập này sẽ hiện thị một danh sách các snippet có trong giao diện

Input

{ "type": "snippet", "id": "id", "label": "Text", "info": "Text" } 

Example

{ "type": "snippet", "id": "left_footer", "label": "Leftmost Footer Content" } 

Output

Mô tả thiết lập

Các mô tả thiết lập được dùng để làm rõ hơn các thiết lập nhập liệu mà khách hàng có thể dùng được .

Các thuộc tính của mô tả thiết lập

type bắt buộc kiểu của mô tả thiết lập (header hoặc paragraph)
content bắt buộc Nội dung mô tả
info tùy chọn Nội dung thêm về thiết lập của giao diện.

Sử dụng để thêm một header để mô tả vào Thiết lập giao diện

Input

{ "type": "header", "content": "Text", "info": "Text" } 

Example

{ "type": "header", "content": "Body Styles" } 

Output

Paragraph

Sử dụng để thêm một đoạn văn bản mô tả vào Thiết lập giao diện

Input

{ "type": "paragraph", "content": "Text" } 

Example

{ "type": "paragraph", "content": "Thanks for buying my theme. Please contact me at support@theme.com for support details." } 

Output


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: