Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

collection.bwt

collection.bwt dùng để hiện thị trang danh mục sản phẩm, bao gồm các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm.

Chú ý
Anchor link for: ch

Lọc theo tagAnchor link for: lc theo tag

Bạn có thể sử dụng tag của sản phẩm để lọc các sản phẩm trong một danh mục sản phẩm vào một nhóm nhỏ hơn. Ví dụ bạn có thể lọc các sản phẩm quần áo trong một danh mục sản phẩm nếu nó được gắn tag "giảm giá" bằng cách thêm định danh của tag đó vào cuối đường dẫn đến danh mục sản phẩm.

http://domain.com/collections/trang-chu/giam-gia 

Sắp xếp các sản phẩm có trong danh mục sản phẩmAnchor link for: sp xp cc sn phm c trong danh mc

Bạn có thể truyền vào tham số "?sortby=" vào đường dẫn để thay đổi thứ tự sắp xếp của các sản phẩm trong trang danh mục sản phẩm

http://domain.com/collections/all?sortby=alpha-asc 

Phân trangAnchor link for: phn trang

Sapo giới hạn số lượng của mỗi sản phẩm có thể hiện ra mỗi trang là 50, vì thế nếu danh mục sản phẩm có nhiều hơn 50 sản phẩm sẽ cần phải sử dụng [paginate]() để chia danh mục sản phẩm đó thành nhiều trang.

{% paginate collection.products by 25 %} {% for product in collection.products %} <!--Hiển thị thôgn tin sản phẩm--> {{ paginate | default_pagination }} {% endfor %} {% endpaginate %} 

Các yêu cầu bắt buộc khi gửi giao diệnAnchor link for: cc yu cu bt buc khi gi giao din

Nếu bạn muốn gửi giao diện của bạn lên hệ thống của Sapo, collection.bwt sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau

  • Hiển thị đầy đủ các thuộc tính mà đối tượng collection có thể có như tên danh mục sản phẩm, số lượng sản phẩm, ảnh đại diện của danh mục sản phẩm,...
  • Products are listed in a grid or list, with the following attributes of the product variable output:product.title (not truncated and links to product.url)product.price``product.image
  • Product grid must not break even with product images of varying aspect ratios
  • Sale badge or product.compare_at_price_max is shown when appropriate
  • Drop down or links for filtering a collection by product tags (tutorial)
  • Display a proper message if a collection has no products in it
  • If a product has variants with different prices, use product.price_varies to show price variationEx: from product.price_min to product.price_max
  • Use proper pagination

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: