Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

cart.bwt

cart.bwt sẽ hiện thị các sản phẩm mà khách hàng thêm vào giỏ hàng

Chú ý
Anchor link for: ch

Về line_itemAnchor link for: v line_item

line_item là một hàng sản phẩm được hiển thị trong giỏ hàng, cart.bwt phải được hiển thị như là một bảng với mỗi hàng là một dòng sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng.

{% for line in cart.items %} <!-- thông tin về line_item --> {% endfor %} 

Nếu khách hàng thêm vào nhiều phiên bản sản phẩm khác nhau của một sản phẩm, thì mỗi phiên bản sản phẩm đó sẽ có 1 line_item khác nhau. Ví dụ nếu khách hàng thêm vào phiên bản sản phẩm là Áo màu xanh, sau đó là phiên bản sản phẩm Áo màu đỏ, thì sẽ có 2 line_item cho 2 phiên bản sản phẩm này

Chuyển đến trang thanh toán (Cần hoàn thiện)Anchor link for: chuyn n trang thanh ton cn hon t

The line items must be output within a <form> with the action attribute set to /cart and the method attribute set to post. To proceed to the checkout page with the items that are in the cart, include an HTML <input> of type submit with the name attribute set to checkout.

<form action="/cart" method="post"> {% for line in cart.items %} <!-- line_item info here --> {% endfor %} <input type="submit" name="checkout" value="Checkout" /> </form> 

Xóa một sản phẩm ra khỏi giỏ hàngAnchor link for: xa mt sn phm ra khi gi hng

Để khách hàng có thể xóa bỏ một sản phẩm ra khỏi giỏ hàng, bạn có thể thêm vào một nút ấn với đường dẫn

{% for line in cart.items %} <a href="/cart/change?line={{ forloop.index }}&quantity=0">Xóa</a> {% endfor %} 

Cập nhật số lượng sản phẩmAnchor link for: cp nht s lng sn phm

Có thể cho khách hàng lựa chọn cập nhật số lượng sản phẩm bằng cách thêm vào một <input> với id tương ứng với line_item.

<input type="text" size="4" id="updates_{{ item.id }}" value="{{ item.quantity }}" /> 

Và thêm vào một nút submit trong thẻ của giỏ hàng

 

<input type="submit" value="Cập nhật số lượng" /> 

Các yêu cầu bắt buộc khi gửi giao diệnAnchor link for: cc yu cu bt buc khi gi giao din

Nếu bạn muốn gửi giao diện của bạn lên hệ thống của Sapo, cart.bwt sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau

  • Table displaying attributes of the line_item variable, including:line_item.title``line_item.image``line_item.price``line_item.quantity
  • cart.total_price is visible
  • Checkout button that submits the cart form
  • Total updates properly when quantity is updated
  • Ability to change quantity of line items
    • Quantity input for each line item

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: