Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

blog.bwt

blog.bwt dùng để hiển thị trang blog bao gồm một danh sách các bài viết có trong blog.

Chú ý
Anchor link for: ch

Lọc bài viết theo thẻAnchor link for: lc bi vit theo th

Bạn có thể sử dụng tag của bài viết để lọc các bài viết vào một danh mục nhỏ hơn. Ví dụ bạn đang ở trang blog và chỉ muốn hiển thị các bài viết được gắn tag là "tin mới", điều này có thể thực hiện được bằng cách thêm vào định danh (alias) của tag đó vào cuối của đường dẫn hiện tại.

http://domain.com/blogs/tin-tuc/tagged/tin-moi 

Các yêu cầu bắt buộc khi gửi giao diệnAnchor link for: cc yu cu bt buc khi gi giao din

Nếu bạn muốn gửi giao diện của bạn lên hệ thống của Sapo, blog.bwt sẽ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau

  • blog.title được hiển thị đầy đủ
  • blog.tags được hiển thị đầy đủ
  • Mỗi bài viết (article) sẽ hiện thị đầy đủ các thông tin  article.datearticle.authorarticle.tags,article.comments
  • Sử dụng {{ article.summary_or_content }} hoặc {{ article.content }}
  • Phân trang sử dụng

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: