Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Bộ lọc toán học - Math filters

Bộ lọc toán học cho phép thực hiện các phép tính toán.

Bộ lọc toán học có thể liên kết với các bộ lọc khác và được áp dụng từ trái qua phải. Ở ví dụ sau, minus sẽ được áp dụng trước, sau đó là times, và kết thúc bởi divided_by.

Bạn đã tiết kiệm {{ product.compare_at_price | minus: product.price | times: 100.0 | divided_by: product.compare_at_price }}%

ceil

Làm tròn lên đến số nguyên gần nhất.

Ví dụ

{{ 4.6 | ceil }}
{{ 4.3 | ceil }}

Kết quả

5
5

divided_by

Chia cho một số, kết quả sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Ví dụ

<!-- product.price = 20000 -->
{{ product.price | divided_by: 10 }}

Kết quả

2000

floor

Làm tròn xuống số ngyên gần nhất.

Ví dụ

{{ 4.6 | floor }}
{{ 4.3 | floor }}

Kết quả

4
4

minus

Lấy kết quả trừ đi một số.

Ví dụ

<!-- product.price = 20000 -->
{{ product.price | minus: 500 }}

Kết quả

15000

plus

Cộng thêm một số vào kết quả.

Ví dụ

<!-- product.price = 2000 -->
{{ product.price | plus: 500 }}

Kết quả

2500

round

Làm tròn kết quả đến số nguyên gần nhất hoặc số thập phân với số chữ số phần thập phân xác định.

Ví dụ

{{ 4.6 | round }}
{{ 4.3 | round }}
{{ 4.5612 | round: 2 }}

Kết quả

5
4
4.56

times

Nhân kết quả với một số.

Ví dụ

<!-- product.price = 2000 -->
{{ product.price | times: 1.15 }}

Kết quả

2300

modulo

Chia cho một số và lấy phần dư của phép chia đó.

Ví dụ

{{ 12 | modulo:5 }}

Kết quả

2

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: