Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Bộ lọc tiền tệ - Money Filters

Bộ lọc tiền tệ sẽ định dạng giá dự theo thiết lập tiền tệ của cửa hàng (được thiết lập trong trang quản trị).

money

Định dạng giá dựa trên thiết lập của website (có hoặc không có mã HTML của đơn vị tiền tệ).

Ví dụ

{{ 1,45 | money }}

Kết quả

<!-- nếu Định dạng có tiền tệ là ${{ amount }} -->
$1,45
<!-- nếu Định dạng có tiền tệ là ${{ amount_no_decimals }} -->
$1

money_with_currency

Định dạng đơn vị tiền tệ theo thiết lập Định dạng có tiền tệ của website.

Ví dụ

{{ 150000 | money_with_currency }}

Kết quả

<!-- nếu "Định dạng có tiền tệ" là {{ amount }} VND -->
150.000 VND

money_without_currency

Trả về định dạng tiền tệ chỉ có số, không có đơn vị tiền tệ.

Ví dụ

{{ 150000 | money_without_currency }}

Kết quả

150.000

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: