Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Toán tử - Operator

Trong Liquid có thể sử dụng được tất cả các toán tử logic cũng như so sánh, chúng có thể được sử dụng trong các thẻ ifunless.

Các toán tử cơ bản

==
bằng
!=
không bằng
>
lớn hơn
<
nhỏ hơn
>=
lớn hơn hoặc bằng
<=
nhỏ hơn hoặc bằng
or
điều kiện A hoặc điều kiện B
and
điều kiện A điều kiện B

Ví dụ:

{% if product.name == "Giày Converse" %}
  Một đôi giày phù hợp cho bạn đi hàng ngày
{% endif %}

Các toán tử cũng có thể sử dụng chung với nhau.

{% if product.type == "Giày" and product.vendor == "Converse" %}
  Đây là một đôi giày đi hàng ngày của Converse
{% endif %}

Toán tử bao hàm (contains)

contains sẽ kiểm tra xem có sự xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi lớn hay không.

{% if product.name contains 'Converse' %}
 Đây là một sản phẩm của Converse
{% endif %}

contains cũng có thể kiểm tra sự xuất hiện của một chuỗi trong một mảng.

{% if product.tags contains 'giảm giá' %}
 Sản phẩm này được gắn nhãn "giảm giá"
{% endif %}

Bạn không thể kiểm tra sự xuất hiện của một đối tượng trong một mảng đối tượng nếu sử dụng 'contains'. Ví dụ như sau sẽ không thể dùng được:

{% if product.collections contains 'Khuyến mại' %}
 Một trong số các danh mục sản phẩm mà sản phẩm này thuộc về là Danh mục sản phẩm Khuyến mại
{% endif %}

Bạn có thể làm như sau:

{% assign in_sale_collection = false %}
{% for collection in product.collections %}
 {% if in_sale_collection == false and collection.title == 'Khuyến mại' %}
  {% assign in_sale_collection = true %}
 {% endif %}
{% endfor %}
{% if in_sale_collection %}
 Một trong số các danh mục sản phẩm mà sản phẩm này thuộc về là Danh mục sản phẩm Khuyến mại
{% endif %}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: