Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn thao tác khi khách trả hàng trên máy bán hàng

Khi có khách hàng yêu cầu trả hàng, bạn có thể thao tác tạo và quản lý các đơn hàng trả hàng trên máy bán hàng Sapo.

Để tạo đơn trả hàng, bạn vào màn hình Menu chính > Chọn Trả hàng Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Chưa có đơn trả hàng nào, bạn chọn Tạo đơn trả hàng ở màn hình trống.

Trường hợp 2: Đã có dữ liệu đơn hàng đã trả, tại trang Danh sách đơn hàng trả hàng, bạn click chọn Trả hàng để tạo đơn trả hàng.

Danh sách đơn trả hàng luôn mặc định chỉ hiển thị các đơn được tạo trong ngày bạn đang thao tác. Nếu trong ngày bạn chưa có đơn nào, khi vào sẽ hiển thị "Không tìm thấy đơn hàng phù hợp kết quả tìm kiếm". Bạn cần chọn lại ngày để tìm đơn hàng 

Sau khi click Tạo đơn trả/ Trả hàng, màn hình sẽ hiển thị danh sách các đơn có thể trả hàng của chi nhánh đang đăng nhập, bạn thao tác theo 3 bước sau:

  • Bước 1: Tìm kiếm đơn hàng cần trả (theo tên khách hàng, số điện thoại, email, mã đơn hàng, ngày tạo) > Click chọn Đơn hàng muốn trả.

  • Bước 2: Tại màn hình tùy chọn Sản phẩm trả hàng trong đơn hàng, bạn kiểm tra các sản phẩm có thể trả, lựa chọn sản phẩm và số lượng sản phẩm khách hàng trả lại.

  • Bước 3: Bạn chọn nút Trả hàng để hoàn tất số lượng hàng cần trả
Lưu ý:
Nếu không muốn tạo đơn trả hàng nữa thì click X để thoát.
  • Bước 4: Tại màn hình POS trả hàng hiển thị các thông tin chi tiết, xác minh lại các thông tin và giá trị đơn trả hàng (số tiền trả lại khách hàng), chọn Tạo đơn hàng để hoàn tất tạo đơn trả hàng, bạn nhận lại hàng và trả tiền cho khách hàng.

Lưu ý:

       -    Đơn trả hàng chỉ được tạo với những đơn hàng đã thanh toán

       -    Số tiền Tiền trả khách không được lớn hơn Tổng tiền khách đã trả


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: