Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Danh sách sản phẩm trên Sapo S2

Mục Sản phẩm hỗ trợ bạn xem toàn bộ sản phẩm trên máy bán hàng.

Để thêm mới sản phẩm, bạn vui lòng đăng nhập Sapo trên máy tính và thao tác trên phân hệ trình duyệt web nhé.

Khi cửa hàng của bạn đã có nhiều sản phẩm, bạn sử dụng chức năng lọc sản phẩm để sắp xếp và quản lý các sản phẩm theo những tiêu chí riêng.

Trong bài này, Sapo sẽ cung cấp các nội dung:

1. Danh sách sản phẩm

Để có thể xem toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng, bạn có thể theo dõi trong mục Sản phẩm:

  • Bước 1: Vào mục Sản phẩm ở Menu chính
  • Bước 2: Giao diện danh sách, hiển thị đầy đủ thông tin về sản phẩm:

       -    Tồn kho: Số lượng sản phẩm trong kho (bao gồm các sản phẩm đã đặt hàng, chờ giao hàng, đóng gói, chưa xuất kho).

       -    Có thể bán: Số lượng sản phẩm đang có trong kho (không bao gồm các sản phẩm đã đặt hàng, chờ giao hàng, đóng gói, xuất kho).

       -    Trạng thái: Trạng thái của sản phẩm Đang giao dịch/ Ngừng giao dịch.

       -    Loại sản phẩm: Danh sách loại sản phẩm và nơi để tạo loại sản phẩm.

       -    Nhãn hiệu: Thương hiệu của sản phẩm.

2. Bộ lọc sản phẩm

Khi cửa hàng của bạn đã có nhiều sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng lọc sản phẩm để sắp xếp và quản lý các sản phẩm theo từng tiêu chí riêng.

  • Bước 1: Nhấn vào Lọc sản phẩm

  • Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Nhấn Lọc kết quả

Bạn có thể lọc sản phẩm theo các điều kiện:

       +    Trạng thái: Đang giao dịch / Ngừng giao dịch

       +    Loại sản phẩm

       +    Nhãn hiệu

       +    Tags

Lưu ý:
Nếu muốn bỏ chọn điều kiện lọc đã chọn nhấn Xóa bộ lọc

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: