Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Cập nhật thông tin tài khoản trên máy bán hàng Sapo S2

Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể cập nhật tài khoản của mình, thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản và chi nhánh làm việc.

Để bắt đầu sử dụng tính năng Cập thông tin tài khoản bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Đầu tiên, bạn nhấn vào menu item để thoát ra màn hình Menu chính

  • Bước 2: Vào mục Cấu hình > Thông tin tài khoản sau đó thao tác chỉnh sửa thông tin cá nhân.

  • Bước 3: Nhấn Lưu để cập nhật lại thông tin tài khoản
Lưu ý:

       -    Email không thể thay đổi

       -    Chi nhánh chỉ hiển thị những chi nhánh được phân quyền


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: