Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Danh sách đơn hàng và các thao tác trên danh sách

Danh sách đơn hàng là nơi tập trung các đơn hàng được tạo. Bạn có thể xem các thông tin của đơn hàng: Mã đơn hàng, khách hàng, khách hàng phải trả,...

Tại danh sách đơn hàng bạn có thể thực hiện các thao tác:

1. Tìm kiếm đơn hàng

Tại danh sách đơn hàng bạn nhập vào ô tìm kiếm: Mã đơn hàng, email khách hàng… để tìm kiếm đơn hàng.

2. Lọc đơn hàng

Theo mặc định, ở mục Tất cả đơn hàng sẽ được hiển thị theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất. Khi sử dụng bộ lọc, bạn có thể lọc được những danh sách đơn hàng phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

Bước 1: Ở trang Đơn hàng, bạn nhấp chuột vào Bộ lọc nằm phía trên danh sách đơn hàng

Bước 2: Bạn chọn điều kiện lọc > Nhấn Lọc để lọc đơn hàng hoặc ấn Thoát nếu không muốn lọc nữa.

Bạn có thể lọc đơn hàng theo các điều kiện:

       +    Trạng thái Thanh toán: Thanh toán toàn bộ/ Thanh toán một phần/ Chưa thanh toán

       +    Nhân viên tạo đơn


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: