Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Tôi muốn sửa sản phẩm trên App

Để sửa sản phẩm trên App Sapo,

Bạn vào phần Sản phẩm > chọn sản phẩm cần sửa

Bạn nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, và chọn Sửa sản phẩm

Tôi muốn xóa sản phẩm trên App

Để xóa sản phẩm trên App Sapo,

Bạn vào phần Sản phẩm > chọn sản phẩm cần xóa

Bạn nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, và chọn Xóa sản phẩm

Tôi muốn xóa đối tác vận chuyển

Sapo hỗ trợ tính năng xóa đối tác vận chuyển. Để xóa đối tác vận chuyển bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào mục Đối tác > chọn Đối tác vận chuyển.

  • Bước 2: Tại giao diện Đối tác vận chuyển, chọn đối tác vận chuyển cần xóa

  • Bước 3: Pop-up chỉnh sửa thông tin đối tác.

Bạn chọn Xóa Hệ thống thông báo xác nhận xóa, đối tác vận chuyển bị xóa khỏi danh sách

Lưu ý: Chỉ xóa được những đối tác mà bạn tự tạo. Không hỗ trợ xóa các đơn vị vận chuyển hệ thống như Giao hàng nhanh.