Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Ứng dụng riêng (Private Apps)

Ứng dụng riêng hỗ trợ khách hàng tự thiết lập những ứng dụng thực hiện các chức năng bổ trợ cho việc Quản lý Sản phẩm, Đơn hàng, Khách hàng ... thông qua việc giao tiếp với API public của Sapo Web.

Sau đây là hướng dẫn sử dụng Ứng dụng riêng :

1. Thêm mới Ứng dụng riêng

Bước 1: Vào mục Ứng dụng > Vào Ứng dụng riêng

Bước 2: Chọn Tạo ứng dụng riêng

Bước 3: Tạo ứng dụng riêng

+ Điền thông tin tên ứng dụng và Email liên hệ

+ Chọn các quyền cho các tính năng. Mỗi tính năng có quyền: Không cho phép, chỉ đọc, đọc và ghi  

Bước 4: Chọn Lưu. Sau khi tạo thành công ứng dụng riêng sẽ có thông tin API key và API secret

2. Sửa Ứng dụng riêng

Bước 1: Vào mục Ứng dụng > Vào Ứng dụng riêng

Bước 2: Chọn Private App cần sửa => sẽ mở ra trang chi tiết Private App

Bước 3: Có thể chỉnh sửa tên ứng dụng, email, danh sách quyền cho các tính năng. Sau đó chọn Lưu

Lưu ý: Sau khi sửa quyền API Key và API Secret vẫn giữ nguyên không bị thay đổi.

Lưu ý:
Sau khi sửa quyền API Key và API Secret vẫn giữ nguyên không bị thay đổi.

3. Sử dụng Ứng dụng riêng (sử dụng qua Postman)

Sử dụng Ứng dụng riêng bằng phương thức xác thực Basic Authentication sau khi có thông tin API key và API secret và sử dụng định dạng dữ liệu mặc định Content-Type application/json để thao tác với API Sapo. Chi tiết API Sapo tại đây.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: