Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thiết lập quản lý giao hàng và trạng thái phiếu giao hàng

Trong bài này, Sapo cung cấp các nội dung:

1. Thiết lập quản lý giao hàng 

Để sử dụng tính năng quản lý giao hàng, trước tiên bạn cần thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Thiết lập phương thức giao hàng mặc định

Vào mục Cài đặt >  Cấu hình chung  > Phương thức giao hàng mặc định > Chọn Dịch vụ giao hàng

  • Bước 3: Đóng gói đơn hàng theo phương thức dùng dịch vụ giao hàng

Sau khi đặt hàng thành công, tại  mục đóng gói, bạn có thể chọn đóng gói 1 phần hoặc đóng gói toàn bộ để giao hàng

  • Bước 4: Pop-up giao hàng hiển thị, bạn nhấn Thêm để hoàn thành

Đối tác giao hàng: Chọn đối tác tương thích

Tỉnh/Thành phố/Quận/Huyện: Địa chỉ giao hàng của khách hàng

Tiền thu hộ (COD): Tiền do bên đơn vị giao hàng thu hộ

Phí trả shipper  (mục này sẽ được ghi nhận trong phí giao hàng trả đối tác của báo cáo tài chính lãi lỗ)

Người nhận/ Điện thoại/Địa chỉ: Thông tin của khách hàng.

  • Bước 5: Danh sách các đơn hàng được quản lý như sau:

2. Các trạng thái vận đơn

Đơn hàng sau khi đóng gói dùng dịch vụ giao hàng sẽ tạo thành phiếu giao hàng. Các phiếu giao hàng được chuyển vào mục quản lý giao hàng.

 Để xem chi tiết trạng thái của phiếu giao hàng. Bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào đơn hàng > quản lý giao hàng > chọn mã vận đơn cần xem 
  • Bước 2: Chi tiết phiếu giao hàng

 a. Chờ giao hàng

 Đơn hàng sau khi đóng gói dùng dịch vụ giao hàng sẽ tạo thành phiếu giao hàng ở trạng thái chờ giao hàng

 b. Đang giao hàng

Khi bên đối tác vận chuyển sang lấy hàng, bạn nhấn xuất kho tại Đơn hàng. Trong quản lý giao hàng, đơn giao hàng sẽ được tự động chuyển trạng thái là Đang giao hàng.

c. Đã giao hàng

Với các đối tác tích hợp tự động như: Giao hàng nhanh, Shipchung, Viettel post, khi đối tác giao hàng và cập nhật trạng thái thành công sẽ tự động chuyển trạng thái Đã giao hàng ở Sapo. Nếu đối tác vận chuyển bạn tự thêm để quản lý như: ship cá nhân, ship cửa hàng, khi ship giao hàng xong, bạn sẽ vào chi tiết phiếu giao hàng để tự cập nhật. Trong chi tiết phiếu giao hàng, bạn chọn mũi tên cuộn trỏ xuống > chọn Đã giao hàng để chuyển trạng thái phiếu giao hàng.

Trường hợp bạn để bên giao hàng thu hộ COD, sau khi phiếu giao hàng được cập nhật trạng thái đã giao hàng, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái hoàn thành vì lúc này khách đã nhận hàng và thanh toán tiền cho đối tác vận chuyển. Khi đối tác chuyển tiền về, bạn sẽ làm đối soát và nhận thanh toán, lúc này dòng tiền mới được ghi nhận trong sổ quỹ.