Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-web
sapo-social
facebook

Quản lý sản phẩm

Giúp khách hàng up sản phẩm, mô tả sản phẩm, link sản phẩm trên website lên facebook một cách nhanh chóng.Trong trang quản trị Fpage, sau khi click "Sản phẩm" màn hình sẽ hiển thị:

  • Bước 1: Để đăng sản phẩm lên facebook bạn click vào "Đăng Status" cuối mỗi dòng tên sản phẩm.
  • Bước 2: Sau click vào "Đăng Status" màn hình sẽ hiển thị form có các thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Giá tiền, Mô tả sản phẩm, Link mua sản phẩm, Ảnh sản phẩm. Tại đây mặc định có nhưng thông tin sản phẩm giống trên website của bạn, nếu bạn muốn thay đổi có thể chỉnh sửa lại, chỉnh sửa xong >> Đăng Status.

Lưu ý:

Sản phẩm đăng lên status trên Facebook cần phải có tối thiểu 2 ảnh mới đăng thành công.

  • Bước 3: Sau khi bạn click "Đăng Status" sẽ hiển thị thông báo thành công. 

- Trên Facebook, status đăng thành công sẽ hiển thị như dưới đây:

Quản lý sản phẩm trên Fpage

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: