Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-fnb
thiet-lap-cua-hang

Máy in

Máy in hỗ trợ bạn thiết lập một số thông tin chung về mẫu in hoá đơn:

 - Logo cửa hàng

- Thông tin chân trang: Câu chào cuối cùng trong mẫu in hoá đơn

- Số lần in biên lai tối đa: Cấu hình cho phép in hoá đơn bao  nhiêu lần

- Cho phép xuất hoá đơn tạm tính: Cho phép in hoá đơn tạm tính để khách hàng kiểm tra các món đã gọi. Sau đó mới in hoá đơn chính thức để thanh toán

- In thông báo mặt hàng huỷ đến bếp: Bạn cần thiết lập kết nối máy in tại bếp.

Khi khách đặt món sau đó huỷ order, hệ thống sẽ gửi thông báo qua máy in ở trong bếp. Bộ phận bếp nắm được thông tin kịp thời sẽ không làm thừa mặt hàng đó nữa.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: